slide top

LIVERESULTS  SPRINT |  AQUABIKE |  5km |  10km

Κανονισμοί Transition Sports

Η δήλωση συμμετοχής στον αγώνα προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των κανονισμών. Οι αθλητές που θα αγωνιστούν θα πρέπει να κατανοούν ότι κινούνται σε θαλάσσιο περιβάλλον ή σε τμήματα παράλιας δημοσίας οδού και θα είναι εκτεθειμένοι στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν τη συγκεκριμένη ημέρα του αγώνα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δεκτοί γίνονται αθλητές άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 και άνω. Για αθλητές κάτω των18 ετών, είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση κηδεμόνα καθώς και η παρουσία συνοδού την ημέρα του αγώνα.

Για την παραλαβή του αριθμού, είναι υποχρεωτική η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής υπογεγραμμένη από το συμμετέχοντα.

Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή η οποία έχει τακτοποιηθεί οικονομικά.

Οι αθλητές πρέπει να προσέλθουν στο χώρο της γραμματείας, στις εγκαταστάσεις του Moraitis Water Sports στον Σχινιά, τουλάχιστον 1 ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα, για την παραλαβή των αριθμών και την τακτοποίηση των ποδηλάτων στη ζώνη αλλαγής. Η ζώνη αλλαγής κλείνει 30 λεπτά πριν την εκκίνηση του αγώνα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Υπάρχουν 6 κατηγορίες αθλητών/τριών:

ΑΝΤΡΩΝ: Α1. 18-29 Α2. 30-34 Α3. 35-39 Α4. 40-44 Α5. 45-49 Α6. 50+
ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Γ1. 18-29 Γ2. 30-34 Γ3. 35-39 Γ4. 40-44 Γ5. 45-49 Γ6. 50+

Κάθε κατηγορία πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 αθλητές. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αναγκαίου αριθμού, τότε η κατηγορία θα ενώνεται με την αμέσως προηγούμενή της.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η σήμανση της διαδρομής είναι πυκνή και ως διακριτικά ορίζονται οι ενδείξεις με το λογότυπο του αγώνα και το βέλος κατεύθυνσης. Επίσης η διαδρομή ορίζεται και από ταινίες έργου που δείχνουν την σωστή πορεία του αθλητή. Σε καίρια σημεία της διαδρομής και σε περίπτωση που τα παραπάνω υλικά μέσα κριθούν ενδεχομένως ανεπαρκή, θα υπάρχουν εθελοντές που θα καθοδηγούν τους αθλητές. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να μην υπάρχει η οποιαδήποτε αμφιβολία του αγωνιζόμενου για το κατά πόσο κινείται εντός της χαραχθείσας διαδρομής. Θα εναρμονιστούμε πλήρως με το φυσικό περιβάλλον και ως εκ τούτου δε θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές κορδέλες ή υλικά που προσβάλλουν το οικοσύστημα και την αισθητική της περιοχής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, όλοι οι αθλητές καλύπτονται με ασφάλεια αστικής ευθύνης. Παρ’όλα αυτά η διοργανώτρια αρχή δεν ευθύνεται σε περίπτωση τραυματισμού τους, όπως ρητά αναφέρεται και στην υπεύθυνη δήλωση. Για τον καλύτερο έλεγχο και την παροχή άμεσης βοήθειας, θα υπάρχει κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης καθώς και ασθενοφόρο σε ετοιμότητα.Απαγορεύεται κάθε παράκαμψη ή συντόμευση της διαδρομής, πρωτίστως για την ασφάλεια των αθλητών, μιας και η κίνηση σε μη ελεγχόμενη από τη διοργάνωση διαδρομή μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 9:30 το πρωί, στο Moraitis Sports στο Σχινιά. Το ανώτατο χρονικό όριο τερματισμού είναι 2.5 και 4 ώρες για την Sprint και Olympic Distance αντίστοιχα.

Αθλητές που θελήσουν να εγκαταλείψουν τον αγώνα, θα παραδίδουν τους αριθμούς τους σε κριτές του αγώνα ή σε εθελοντές του σταθμού ανεφοδιασμού, αφενός για τη σωστή ενημέρωση της διοργάνωσης, αφετέρου για την επιστροφή του εγκαταλείψαντα στο χώρο της εκκίνησης από μέλη της διοργάνωσης. Η άμεση πρόσβαση σε όλο το μήκος της διαδρομής, η υποστήριξη στους σταθμούς ανεφοδιασμού, η κάλυψη του αγώνα από κλιμάκια εθελοντών καθώς και ο έλεγχος στο κολυμβητικό σκέλος από ταχύπλοα και καγιάκ, θέτουν υψηλά τον πήχυ της ασφάλειας του αγώνα, ακόμα και στους πιο άπειρους συμμετέχοντες.

Έγκυροι θα θεωρούνται οι αθλητές που θα περάσουν από όλα τα ενδιάμεσα σημεία ελέγχου και θα τερματίσουν εντός του χρονικού ορίου των 2.5/4 ωρών. Η διαδρομή "κλείνει" με το πέρασμα του τελευταίου αθλητή ή της συμπλήρωσης των 2.5/4 ωρών. Αμέσως μετά θα γίνει η απονομή του αγώνα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του club.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα αυτό. Η διαδρομή και η ευρύτερη περιοχή του Σχινιά χαρακτηρίζεται Εθνικό Πάρκο, για το λόγο αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις συσκευασίες από υγρή ή στερεή μορφή οι οποίες θα καταναλώνονται μακριά από κάποιον σταθμό. Ρήψη απορριμμάτων επιτρέπεται σε κάδους στο σταθμό τροφοδοσίας καθώς και σε επιλεγμένες θέσεις στο ποδηλατικό σκέλος, κατά μήκος πάντα της διαδρομής του αγώνα. Αποκλείονται οι αθλητές που πετούν σκουπίδια εκτός των καθορισμένων σημείων. Ο σεβασμός στην φύση και η ευγενής διάθεσή μας απέναντί της, αποτελεί αν μη τι άλλο, τη σημαντικότερη υποχρεώσή μας.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Θα δοθούν σε όλους τους αθλητές που θα αγωνιστούν και θα περάσουν την γραμμή του τερματισμού μέσα στα χρονικά όρια.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

  1. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στη ζώνη αλλαγής, πλην των αθλητών και εθελοντών του αγώνα. Η είσοδος των αθλητών θα επιτρέπεται ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας σε υπεύθυνο της διοργάνωσης.
  2. Απαγορεύεται η κάθε είδους εξωτερική βοήθεια (τροφοδοσία, παράλληλο τρέξιμο, drafting)
  3. Όλοι οι αθλητές πρέπει να τηρούν τις αρχές του αθλητικού ιδεώδους. Η ηθική των αθλητών, εθελοντών και διοργανωτών αποτελεί προτεραιότητα και υποχρέωση στους αγώνες.
  4. Το τσιπ της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο πόδι του αθλητή και ο αριθμός συμμετοχής εμφανής, καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα.
  5. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπολογίζουν τους γύρους (laps) και η ηλεκτρονική χρονομέτρηση στο τέλος του αγώνα θα επιβεβαιώσει τη χιλιομετρική κάλυψη των αθλητών.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο Κολυμβητικό σκέλος: Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φοράνε το κολυμβητικό σκουφάκι που θα τους παρασχεθεί από τη διοργάνωση, καθόλη τη διάρκεια του σκέλους και μέχρι τη ζώνη αλλαγής του ποδηλάτου. Η κολυμβητική φόρμα είναι προαιρετική, εκτός κι αν οριστεί το αντίθετο από τη διοργάνωση λόγω χαμηλής θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού (<23ºC). Απαγορεύεται η χρήση κολυμβητικών γαντιών, παπουτσιών-πεδίλων και κολυμβητικής φόρμας τύπου skin. Τα πλωτά σκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ξεκούραση από τους αθλητές με την προϋπόθεση ότι δεν κινούνται.

Στο Ποδηλατικό σκέλος: Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φοράνε ποδηλατικό κράνος καθόλη τη διάρκεια του σκέλους, από τη στιγμή που εγκαταλείψουν την ποδηλατική μπάρα (rack) μέχρι να ξαναφήσουν το ποδήλατο στο ίδιο σημείο, τελειώνοντας την ποδηλασία. Το ποδήλατο πρέπει να είναι τοποθετημένο στα racks είτε από τα handlebars/brakes είτε από τη σέλα. Απαγορεύεται αυστηρά η ποδηλασία εντός της ζώνης αλλαγής και το drafting (ποδηλασία ακριβώς πίσω από προπορευόμενο αθλητή). Το προσπέρασμα γίνεται μόνο από αριστερά ενώ όλοι οι αθλητές είνα υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των εθελοντών-κριτών για τη δική τους ασφάλεια. Το νούμερο του αθλητή πρέπει να είναι εμφανές καθ’όλη τη διάρκεια του σκέλους.

Στο Δρομικό σκέλος: Δεν υπάρχει υποχρεωτικός εξοπλισμός κατά το δρομικό σκέλος. Η ενδυμασία εντούτοις πρέπει να εναρμονίζεται με τις καιρικές συνθήκες κατά την κρίση του αθλητή. Έτσι, ένα καπέλο μια ζεστή λιακάδα ή σκούφος και γάντια μια κρύα φθινοπωρινή ημέρα, κρίνονται απαραίτητα για την προσωπική ασφάλεια και προστασία του κάθε αθλητή.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ματαίωσης του αγώνα λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (καταιγίδα-χαλαζόπτωση) ή για τον οποιοδήποτε σοβαρό λόγο που θα μπορούσε να βλάψει την υγεία και σωματική ακεραιότητα των αθλητών, η διοργάνωση δεν έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το αντίτιμο συμμετοχής στους αγωνιζόμενους.

Αθλητής/τρια που δηλώσει συμμετοχή και δεν προσέλθει στον αγώνα δε δικαιούται επιστροφής χρημάτων.

Weather Camera - Live Stream

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί όλο το χρόνο webcam με live stream και μετεωρολογικός σταθμός με συνεχή ενημερώση.

Φωτογραφίες από Αγώνες

Δείτε Φωτογραφίες από τον αγώνα Sprint Triathlon & Kids στη σελίδα μας στο FB και στη επίσημη ιστοσελίδα του Foto-trexoume.

Συνεργάτες / Υποστηρικτές